ชื่อ - นามสกุล :นางกาญจนา ตรีรัตน์ฤดี
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
หน้าที่หลัก :บริหารแผนกวิชา
ที่อยู่ :ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
กลุ่ม / แผนก : งานพัฒนาหลักสูตรฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
กลุ่ม / แผนก : งานวางแผนและงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงาน งานวางแผนและงบประมาณ
กลุ่ม / แผนก : งานความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
กลุ่ม / แผนก : งานปกครอง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
กลุ่ม / แผนก : งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา