ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)

เป็นองค์กรผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

เว็บไซต์แผนกวิชา วิทยาลัยเทคนิคตราด

เว็บไซต์แผนกวิชา เป็นเว็บที่แสดงแผนกวิชาๆต่างใน วิทยาลัยเทคนตราด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

วิทยาลัยเทคนิคตราด


เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี 2480 ใช้ชื่อ “โรงเรียนช่างไม้” ในเนื้อที่ของกรมการศาสนา วัดบุรินทร์(วัดร้าง) ประมาณ 6 ไร่เศษ โดยมี นายจิรภัทร สถาการ เป็น ครูใหญ่ ในสมัยนั้น ปีพุทธศักราช 2510 โดยการใช้พื้นที่ของโรงเรียนการช่างสตรี ซึ่งถูกยุบรวมกับ โรงเรียนช่างไม้ ในเนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา อันเป็นที่ ตั้งของวิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน

ปรัชญา วท.ตราด


"ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม"

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ดรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 3/2564

รายละเอียด
 • 18 พฤศจิกายน 2563
 • 11
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียด
 • 16 พฤศจิกายน 2563
 • 9
วิทยาลัยเทคนิคตราด เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง

รายละเอียด
 • 16 พฤศจิกายน 2563
 • 8

..อ่านข่าวทั้งหมด...

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”


ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
ข่าวอบรม/สัมนา
  ข้าวศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
   ข่าวอื่น

    ภาพกิจกรรม

    “ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

    วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายชลธน วรรณศรียพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะครู และกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2563 วันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด

    • 25 พฤศจิกายน 2563
    • 1
    • 6

    วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมนายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ประชุมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานจัดงานทําบุญปีใหม่และฉลองอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี เสริมความเป็นสิริมงคล และความสมัครสมานสามัคคีของบุคลากร นักเรียน นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า ที่ได้จัดทำบุญปีใหม่ ต่อเนื่องกันมาทุกๆปี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

    • 25 พฤศจิกายน 2563
    • 1
    • 6

    วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมงานอัญเชิญ พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ประดิษฐาน ณ ซุ้มประตูวัดทุ่งไก่ดัก (สุวรรณภักดี) ของท่านพระครูกิตติสารโกศล

    • 25 พฤศจิกายน 2563
    • 0
    • 3
    ..ข่าวทั้งหมด...

    กระทรวงศึกษาธิการ
    สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
    สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
    สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

    ผู้บริหารวท.ตราด
    • คณะ CIO
    • วิสัยทัศน์และนโยบาย
    • ข่าวสารซีไอโอ
    • การบริหารด้านไอซีที
    • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
    เอกสาร / บทความ
    • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
    • งานวิจัย
    • เอกสารเผยแพร่
    • บทความแนะนำ
    • ผลงานทางวิชาการ
    • รายงานการไปราชการ
    • เอกสารประกอบการประชุม
    สารสนเทศ 9 ด้าน
    • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
    • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
    • Social MIS
    • สถิติด้านสังคม STAT INFO
    • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
    • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ