วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

avatar

ประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง และผู้รับ

2020-04-23 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 0
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยผู้รับเหมา เพื่อปรึกษาหารือในการดำเนินงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง ณ ห้องประชุม 1 วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ