92

วิทยาลัยเทคนิคตราด

ภาพข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชัย วินทะไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือวิทยาลัยเทคนิคตราด ร่วมประชุมรับนโยบายสถานบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก โดยมี ดร.สมชาย ธำรงสุข ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 1/2563 พร้อมรองผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน คณะผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันทั้ง 9 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

16 ตุลาคม 2563 01:33:24 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 3


กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

ผู้บริหารวท.ตราด
 • คณะ CIO
 • วิสัยทัศน์และนโยบาย
 • ข่าวสารซีไอโอ
 • การบริหารด้านไอซีที
 • ปฏิทินประสานงานซีไอโอ
เอกสาร / บทความ
 • สถิติ / สถานการณ์ทางสังคม
 • งานวิจัย
 • เอกสารเผยแพร่
 • บทความแนะนำ
 • ผลงานทางวิชาการ
 • รายงานการไปราชการ
 • เอกสารประกอบการประชุม
สารสนเทศ 9 ด้าน
 • ระบบข้อมูลแผนที่ทางสังคม
 • ระบบสารสนเทศด้านสังคม
 • Social MIS
 • สถิติด้านสังคม STAT INFO
 • สถิติพื้นฐานของการพัฒนามนุษย์
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ