Logo
วิทยาลัยเทคนิตราด

486

รายละเอียด เข้าสู่เว็บไซต์

ช้างขาวเกมส์

486

รายละเอียด เข้าสู่เว็บไซต์

ว็บไซต์ RMS เทคนิคตราด

486

รายละเอียด เข้าสู่เว็บไซต์

แผนกวิชาต่างๆ

486

รายละเอียด เข้าสู่เว็บไซต์

ข่าวทั่วไป


...

ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคตราด ในการจัดงาน ?ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด? เพื่อระดมทรัพยากรไปใช้ปรับปรุงอาคารเรียนแผนกวิชาสามัญ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร ให้ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคตราด ในการเข้ารับรางวัลครั้งนี้

วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด จัดโครงการแนะแนวศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา โดยได้เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมารดานุสรณ์ เข้าชมแผนกวิชาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนการสอนตามสภาพจริง เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการเข้ารับการศึกษาต่อ โดยได้รับการต้อนรับจากคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2

ข่าวทั่วไป


...

การประชุมการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการประมวลผลการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ? ช้างขาวเกมส์?

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited) ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการประมวลผล การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ?ช้างขาวเกมส์? ในระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 1

แผนกวิชาต่างๆ
 • แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
 • แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • แผนกวิชาช่างเครื่องมือกล
 • แผนกวิชาช่างเครื่องกล
 • แผนกวิชาช่างเชื่อม
 • แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
 • แผนกวิชาบัญชี
 • แผนกวิชาการตลาด
 • แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและฯ
 • แผนกวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
 • แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน่วยงานภายใน
 • ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 • ฝ่ายแผนงานและความฯ
 • ฝ่ายพัฒนากิจการฯ
 • ฝ่ายวิชาการ
สารสนเทศ,ข้อมูลพื้นฐาน 9 ด้าน
 • ข้อมูลพื้นฐานวิทยาลัย
 • ข้อมูลบุคคลากร
 • ข้อมูลงบประมาณ
 • ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
 • ข้อมูลหลักสูตรการเรียน
 • ข้อมูลครุภัณฑ์
 • ข้อมูลอาคารสถานที่
 • ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตราด
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 • วิทยาลัยสารัดช่าง
 • วิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่
 • RMS วท.ตราด
 • สำนักงานวิจัย
 • นโยบายและแนวปฎิบัติด้านสารสนเทศ
เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 1 ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด
วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด Copyright ©Information Technology of Department,All rights reservedby ittrat
ติดตาม