ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด

นายทรงพล ถนอมวงษ์
แผนภูมิการบริหารงาน วิทยาลัยเทคนิคตราด
 
นายทรงพล ถนอมวงษ์
 
 
 
 
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด
 
นายชัยรัตน์ ชาญวิรัตน์
 
นายสิริสมัย เย็มรัมย์
 
รองผู้อำนวยการฝ่าย
บริหารทรัพยากร
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
งานและความร่วมมือ
นายวิทยา  กล้าหาญ
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน
พัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
 
รองผู้อำนวยการฝ่าย
วิชาการวิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.