ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด

นายทรงพล ถนอมวงษ์
ทำเนียบผู้บริหาร วิทยาลัยเทคนิคตราด
 

1. นายจิรภัทร สถาการ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2480 – 2485
2. นายกิตติ อภิบาลศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2486 – 2489
3. นายจิรภัทร สถาการ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2490 – 2490
4. นายโกวิทชัย นุคสมบัติ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2491 – 2496
5. นายสัญชัย รัตโนภาส ตั้งแต่ง พ.ศ. 2497 – 2500
6. นายประวิทย์ วิสุทธิศิริ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2501 – 2501
7. นายเฉลิม สมบัติทวี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2502 – 2504
8. นายอรุณ ยิ่งเจริญ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2505 – 2509
9. นายวิสูตร วิสุทธิศิริ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2510 – 2519
10. นายจำนง จันโทศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2520 – 2526
11. นายอนันต์ สุขล้วน ตั้งแต่ง พ.ศ. 2527 – 2529
12. นายเสน่ห์ สิทธิเวช ตั้งแต่ง พ.ศ. 2529 – 2534
13. นายอนันต์ สุขล้วน ตั้งแต่ง พ.ศ. 2535 – 2539
14. นายนิทัศน์ นพเก้า ตั้งแต่ง พ.ศ. 2540 – 2543
15. นายสมศักดิ์ จำปาศรี ตั้งแต่ง พ.ศ. 2544 – 2549
16. นายศักดา ขาวเกลี้ยง ตั้งแต่ง พ.ศ. 2550 – 2557
17. นายศักดิ์ชัย   ธีระประทีป ตั้งแต่ง พ.ศ. 2557 – 2559
18. นายนิทัศน์   วีระโพธิ์ประสิทธิ์ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2559 – 2561
19. ทรงพล  ถนอมวงษ์ ตั้งแต่ง พ.ศ. 2561 – ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.