ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด

นายทรงพล ถนอมวงษ์
หลักสูตรอาชีวศึกษา

แผนการเรียน 2559

สาขาวิชา

ปวช.

ปวช.Mep

ปวส.

ปวส.Mep

ปวส.Ep

DVE

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม            
สาขาวิชาช่างกลโรงงาน cir   dip      
สาขาวิชาเชื่อมโลหะ cir         dip-dve
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง cir   dip      
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ cir   dip      
สาขาวิชาช่างก่อสร้าง cir   dip      
สาขาวิชาช่างยนต์ cir mep-cir dip     dip-dve
ประเภทวิชาบรหารธุรกิจ            
สาขาวิชาการบัญชี cir   dip      
สาขาวิชาการตลาด cir   dip      
ประเภทวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม            
สาขาวิชาท่องเที่ยวและการโรงแรม cir mep-cir       dip-dve
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   mep-cir     ep-dip  วิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.