ผู้ต้องการศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อสามารถ
ดูรายละเอียดการรับสมัคร ปวช., ปวส., หลักสูตร MEP:นานาชาติ
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบผลการเรียน, ปฏิทินการศึกษา, ข่าวสารสาระน่ารู้ภายในวิทยาลัย
กิจกรรม
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
ดูภาพกิจกรรม,การแข่งขันทักษะวิชาชีพ,
สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่,แข่งขันกีฬาอาชีวะ
หลักสูตรอาชีวศึกษา
นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูล
หลักสูตร, ปวช., ปวส.,หลักสูตร MEP, หลักสูตร ระยะสั้น หลักสูตรภาษาจีน
เลขาธิการ สอศ.

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม
วิทยาลัยเทคนิคตราดเปิดสอนหลักสูตร Mini English Program สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาการท่องเที่ยว
ผอ.วิทยาลัยเทคนิคตราด

นายนิทัศน์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์
นักศึกษาปัจจุบัน
นักศึกษาปัจจุบัน
วิทยาลัยเทคนิคตราด
นอกจากจะมีความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบให้การศึกษาให้มีคุณภาพแล้ว
ยังคำนึงถึง ความเป็นอยู่ของนักศึกษา และบุคคลากรในวิทยาลัย มาเป็นอันดับแรกเพื่อให้ความสะดวกสบาย
ในการศึกษาและการทำงาน เช่น บริการอินเตอร์เน็ต บริการห้องสมุด บริการด้านสุขภาพและอนามัย
ซึ่ง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของ นักศึกษา และ บุคลากรภายในวิทยาลัย ดียิ่งขึ้นวิทยาลัยเทคนิคตราด ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 Tel. 039-520-230
ข้อกำหนดและเงื่อนไข | นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเรา
Copyright © Information Technology Department All rights reserved.