ชื่อ - นามสกุล :นางสมพร ไชยอรรถ
ตำแหน่ง :หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
หน้าที่หลัก :ครูประจำ แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
ที่อยู่ :ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ