ชื่อ - นามสกุล :นายสิริสมัย เย็มรัมย์
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :ถนนท่าเรือจ้าง ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ