faculty image
Website Application

วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

avatar

อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565

9 ธันวาคม 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 102
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์


วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยได้รับเกียรติจากนายธรา วัฒนวินิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) สถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ผลงานสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผลงานสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระดับอาชีวศึกษา IPROPEX INTERNATIONAL 2022 (รูปแบบออนไลน์) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ชื่อผลงานเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งมีนางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ซึ่งการจัดประเมินในครั้งนี้ มีการนำสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ประเภท 21 ชิ้นงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด