faculty image
Website Application

วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ล้ำเลิศวิชาการ ชำนาญงานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม”

avatar

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

29 ธันวาคม 2565 เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ-วท.ตราด  | ผู้เข้าชม 1828
เอกสารดาวน์โหลด : แนบไฟล์


วิทยาลัยเทคนิคตราด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2566” โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ที่ใช้บริการและใช้การเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะ การปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยวิทยาลัยเทคนิคตราด ออกหน่วยให้บริการกับประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามแขวงทางหลวงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด