faculty image
Website Application

วิทยาลัยเทคนิคตราด

“ข่าสารทั้งหมด”


หัวข้อข่าว

วิทยาลัยเทคนิคตราด นำโดยนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป

รายละเอียด

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด นำโดยนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดมัชฌิมวัน (วัดดงกลาง) จังหวัดตราด และสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ให้หายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2


หัวข้อข่าว

โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา “ร่วมด้วยประชาชนเทศกาลปีใหม่ 2566” โดยมีนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน ที่ใช้บริการและใช้การเดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ อีกทั้งเป็นการฝึกฝนทักษะ การปฏิบัติงานของแผนกวิชาช่างยนต์ ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกให้มีส่วนร่วมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนให้แก่นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยวิทยาลัยเทคนิคตราด ออกหน่วยให้บริการกับประชาชนทั่วไปในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ตรงข้ามแขวงทางหลวงตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด


หัวข้อข่าว

สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รายละเอียด

สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ไม่เว้นวันหยุดราชการ #ทรงพระเจริญ


หัวข้อข่าว

อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคตราด วิทยาลัยสารพัดช่างตราด และวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ โดยได้รับเกียรติจากนายธรา วัฒนวินิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรให้กับกรรมการประเมินข้อเสนอเชิงแนวคิด (Concept Paper) สถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ผลงานสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน ผลงานสื่อนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษา และผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ จากการแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ ระดับอาชีวศึกษา IPROPEX INTERNATIONAL 2022 (รูปแบบออนไลน์) ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย ชื่อผลงานเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหว พ่นละอองฝอยฆ่าเชื้อ ได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งมีนางสาวนิภาวรรณ์ ศิริ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ซึ่งการจัดประเมินในครั้งนี้ มีการนำสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมทั้งสิ้น 6 ประเภท 21 ชิ้นงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างตราด


หัวข้อข่าว

มอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และรางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศฯ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.15 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมด้วยนายยงยุทธ พนัสนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวลัลน์ลลิต ปรีชาจารย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ให้เกียรติมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน และรางวัลชนะเลิศสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศฯ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็มดี มอเตอร์ ที่ให้การสนับสนุนครูฝึกสอนทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า และรถจักรยานยนต์ในการฝึกซ้อม โดยนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะได้เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกฯ เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป


หัวข้อข่าว

ประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดหน้าที่การรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เทคนิคตราดเกมส์)

รายละเอียด

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเพื่อนัดหมายกำหนดหน้าที่การรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันกีฬาภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (เทคนิคตราดเกมส์) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2


หัวข้อข่าว

การแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับปวช./ปวส.

รายละเอียด

วิทยาลัยเทคนิคตราด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1​ ในการแข่งขันทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับปวช./ปวส. จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนระดับปวช. สาขาวิชาช่างยนต์ดังนี้ 1.นางสาวเสาวคนธ์ บรรจง 2. นายภูตะวัน วงษ์ทอง 3 นายภูวิศ สิงห์ทอง และนายชยานันต์ บัวคลี่ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ครูผู้ควบคุม นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป


หัวข้อข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

วันที่ 29 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเทคนิคตราด นำโดย นายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง


หัวข้อข่าว

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้และงานสี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยเทคนิคตราด​ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย นายประทีป จุฬาเลิศเป็นประธานในพิธีปิด​ และประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ทักษะงานไม้และงานสี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายยงยุทธ พนัสนอก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคตราด เป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดการแข่งขันฯ โดยมีคณะผู้บริหารในสังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมในพิธีปิด ณ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง


หัวข้อข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

วิทยาลัยเทคนิคตราด ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเสาวคนธ์ บรรจง ที่ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพ ในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 – 1 ธันวาคม 2565 ณ อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยมีครูที่ปรึกษา นายมงคลศักดิ์ ดวงพุทธา พุทธา โดยผู้ที่ชนะการแข่งขันจะได้เป็นตัวแทนของภาคเข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติต่อไป


หัวข้อข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียด

วิทยาลัยเทคนิคตราด ยินดีต้อนรับ นายศุเกียรติ ราชสมบูรณ์ ข้าราชการครู ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยเทคนิคตราด โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคตราด ให้การต้อนรับ ณ โดมเอนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคตราด เขต 2