faculty image
Website Application
head
นายอนันต์ มีสรรพวงศ์

หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

News Update

“เทคนิคตราดโฉมใหม่ ใส่ใจบุตรหลาน จัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ”

...
ระบบบริหารจัดการงานวิทยาลัยเทคนิคตราด

เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ความสามารถของระบบ กระบวนการพัฒนาสารสนเทศของวิทยาลัยเทคนิค อยู่ภายใต้แนวคิดการพัฒนาสารสนเทศเพื่อการบริหารบนความสำเร็จที่ยั่งยืนขององค์กร

...
App-ระบบการศึกษาออนไลน์ วท.ตราด

เว็บไซต์ระบบการศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคตราด สามารถ Scan ผ่าน App-Mobile โหลดได้ที่ Moodle ใน Play Store ใช้เพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนาสารสนเทศ ในสาขาวิชาต่างๆ

...
ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ออนไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา STUDENT ADMISSION SYSTEM ของ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) Office of vocational education commission

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคนิคตราด นำโดยนายจิรพงค์ ร่มเงิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป

รายละเอียด
โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด
สภากาชาดไทยเปิดลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

รายละเอียด
อาชีวศึกษาจังหวัดตราด จัดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”การประกวด ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

..อ่านข่าวทั้งหมด...

บริการชุมชน ของเรา

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และ ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วท.ตราด

service1

ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาหมายถึงหน่วยงานที่สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดตั้งขึ้นในทุกๆสถานศึกษาในสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาขีด ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุระกิจของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุระกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Read Me
service1

การให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ

  • บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และเริ่มต้นดำเนินธุรกิจ
  • บริการเป็นตัวกลาง ในการประสานงานแนะนำทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง
  • บริการฝึกอบรม ให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมในการดำเนินธุรกิจประกอบด้วย การตลาด การเงินการบัญชี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อที่จะได้ทำแผนธุรกิจ

Read Me
service1

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)

เพื่อพัฒนาให้นักเรียน นักศึกษา ได้เกิดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์มีจิตอาสา และนำความรู้ที่ได้เรียนมา ช่วยเหลือชุมชน
  • บริการซ่อม รถยนต์ รถจักรยานยนต์เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
  • บริการสร้างอาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ
  • พัฒนา การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ
Read Me